Behov av att byta ut dina rör?

Varför byta när du kan få nya rör i dina gamla.

Med relining skåne slipper man onödigt jobb som att bila upp golv och väggar. Relining är en effektiv metod som förvandlar dina gamla rör till nya.

 

Kostnadsfri offert
Vad är relining

Enkelt uttryckt innebär en relining att ett nytt rör gjuts inne i det gamla. Relining är ett komplement till traditionellt byte av rör, och används i första hand på rör som ligger ingjutna i hus och mark | Relining Skåne |.

Varför utnyttja relining?

Många av de större rören, dvs stammarna är ingjutna i fastigheten och marken. Detta gör att vid ett stambyte så måste golv och väggar bilas upp för att blottlägga de gamla rören. Ingripandet är omfattande och arbetet bakom är tidskrävande och kostsamt.

Relining däremot är tidsbesparande och kostnadseffektivt. Du slipper oftast att bila/blottlägga rören överhuvudtaget, utan kan i de flesta fall relina från ”brunn” till ”brunn”. Ytterligare fördelar med relining är, bortsett från de lägre kostnaderna, bland annat mindre materialåtgång och minskade transporter

Fördelar
  • Mindre kostnader
  • Mer tidseffektivt
  • Mindre materialåtgång.
  • Mindre transporter.
  • Kan levereras helt Bisfinollfritt och Epoxifritt.

Vår metod

1. Information

Först av allt informerar vi alla berörda parter om vad som kommer att ske och hur det går till. Vi berättar om tider, hållpunkter och tillvägagångssätt och besvarar förstås alla frågor. Alla informationsinsatser till de boende som krävs under arbetets gång planeras och förankras hos beställaren.

2. RENSNING

Vi demonterar sanitetsporslin och vattenlås i lägenheten. Via rensluckor, golvbrunnar eller anslutningar för toalett och handfat går vi in och rensar noggrant med vatten och ett roterande rensverktyg. Givetvis lägger vi ut skyddspapp på de ytor vi arbetar. De boende behöver ej flytta från sin lägenhet under arbetets gång. De behöver inte ens flytta undan sina möbler, mycket mindre täcka dem för att slippa damm.

3. INSPEKTION

Med videokamera görs en noggrann undersökning av hela avloppssystemet där alla delar inspekteras. Varje avvikelse dokumenteras i en kontrollplan. Är rören i så dåligt skick att de behöver lagas har vi en egen teknik för reparation.

Läs mer om TV-inspektion

4. NYA RÖR MED FLEXIBLA FODER

Nu går vi in och bygger de nya självbärande rören i de gamla. Med hjälp av vrängning (tryckluftsteknik) monteras förtillverkade rör invändigt i de befintliga. Det nya röret sätts under tryck och härdar på 1 timme med hjälp av ånga. Stickledningar och grenrör öppnas med en invändigt arbetande robot som fräser grenrörsöppningen till fullt flöde. Därefter monteras den skräddarsydda grenförstärkningen med invändig monteringsteknik.

5. DOKUMENTATION

När de nya rören har härdat är resultatet ett nytt avloppssystem med mycket starka, skarvlösa och självbärande rör. Vi kontrollerar kvaliteten på de nya rören genom att vi sänder ner en kamera för inspektion – alla ledningar dokumenteras med spårbarhet på film. När det är klart återstår inget annat än att montera tillbaka sanitetsporslin och vattenlås i lägenheten. Och när det är gjort märks det överhuvudtaget inte att vi har varit där.

6. Överlämning

Sist av allt överlämnas dokumentationen till uppdragsgivaren. Allt material dokumenterat på film lämnas tillsammans med en signerad kontrollplan för samtliga ledningar till fastighetsägaren/ uppdragsgivaren, i samband med godkännande av det nya rörsystemet. Dokumentationen utgör en garanti och är till mycket god hjälp vid eventuellt behov av framtida arbeten i rörsystemet.

Migab System

Ett bättre alternativ till stambyte

I ett historiskt perspektiv har det krävts och varit tvunget att göra omfattande ingrepp i kök och badrum för att frilägga vatten- och avloppsledningar. Nu, på 2000-talet, kan vi konstatera att den tiden är förbi.

Fortfarande är arbete med rörledningssystem ett avancerat hantverk, men idag kan arbetet göras utan bilning och större åverkan på kök och badrum. Kort sagt, tekniken har hunnit ikapp problemet och skapat andra och bättre förutsättningar att leverera ett bra resultat till kunderna som vi på Migab idag kan lavera helt utan användning av Bisfinoll eller Epoxi

Den viktigaste frågan ska ställas först.

Finns det verkligen ett system som klarar alla krav som marknaden kräver på täthet, slitage och säkerhet – utan att göra traditionella stambyten? Svaret är utan vidare Ja, förutsatt att man anlitar en auktoriserad installatör och använder sig av material som är identifierade, testade samt har en spårbarhet på produktion. Och att allt som blir utfört är spårbart helt vägen igenom projektet.

Det kan vi med Migab System

Det har krävts många år av erfarenheter för att utveckla ett system som inte bara lever i fas med sin tid, utan också kan uppvisa kvalitéer som modern forskning stödjer. Med hjälp av MIGAB System – ett systemet för rörinfodring i Sverige – säkerställs stammens funktion med en testad livslängd på mer än 50 år, så även i alla förgreningar. Med detta system – och genom att sätta grenrör – löser vi många problem som annars härrör till badrummet på traditionellt vis.

Att sätta grenrör innebär överlägsna fördelar och borgar för en bibehållen kvalité över tid.

Varför du bör välja Migab system
  • Systemet återställer stammens funktion näst intill oavsett hur dåligt skick det är på rören.
  • Kan laveras utan Bisfinoll-A eller Bisfinoll als och helt Epoxifritt om det önskas.
  • Det spelar ingen roll om det är hål, sprickor, eller annat problem
  • Det nya röret har en lika slät yta och är lika hållbart som ett nytt PP-rör. Ännu en fördel är att rörsystemet är helt fritt från skarvar – från början till slut, via alla förgreningar – oavsett hur lång sträckan är.

4 olika metoder

1. Flexibla foderrör – strumpmetoden

Ett MIGAB foder är tillverkat av polyester som impregneras med plast-harts. Fodret tillverkas i varierande längder och dimensioner  med varierande godstjocklekar.

Vid installation med luft kan längder på flera meter renoveras i en installation. Tack vare det skarvfria fodret och den släta ytan bibehålls den hydrauliska kapaciteten trots viss areaminskning till följd av fodrets godstjocklek.

Relining Skåne

Efter att strumpan är på plats tillsätts en extern energi, såsom vatten eller ånga, vid uthärdning kan man styra härdningstiden som man vill, från 2-3 timmar och uppåt.

Vidare blir slutresultatet av strumpan ett hermetiskt rör vilket innebär att man måste fräsa hål i alla röranslutningar, i vilka man sedan placerar speciella grenrörsanslutningar. Foder är det seriösa sättet att infodra dina gamla avloppsledningar och är en viktig del när du gör en relining.

Rör och grendelar består av ett rörämne av 100% polyesterfiber med invändig PU-Coating. Fibern impregneras med högvärdig härdplast av olika art vi kan renovera utan Bisfinol och helt utan Epoxi. rör och rördelar monteras i ohärdat tillstånd och självhärdar till bruksfärdig hårdhet. Röret uppnår en styvhet med självbärande egenskaper som ger hållfastighet, täthet och funktion utan stöd från det befintliga röret. Rör och rördelar är möjliga att ansluta till MA-systemet och normalt förekommande plaströrsystem. Som en extra trygghet erbjuder vi våra kunder hela 10-års garanti på våra arbeten.

flexibelt-foder-som-altid-haller-3-mm-over-allt

Användningsområde

Infodring med luft är lämpligt i miljöer där varsamhet och hänsyn till omgivningen är extra viktigt. Tekniken är snabb och kräver liten arbetsyta och minimal störning. Infodring sker vanligtvis helt utan annan byggåtgärder och lämpar sig väl för olika ledningstyper, till exempel spill- och dagvattenledningar.

Enkelt Utförande

Det mjuka fodret vrängs in i den defekta ledningen via en brunn eller rens med hjälp av tryckluft. Fodret letar sig fram genom ledningen och kan passera vinklar på upp till flera 90 grader. Fodret tar sig förbi såväl brunnar som riktnings- och dimensionsändringar.

Åtkomst till brunnar krävs inte i båda ändar av ledningssträckningen. När fodret väl är på plats härdas det. När fodret har blivit genomhärdat är det formstabilt och slitstarkt med en slät yta.

Före och efter installationen inspekteras ledningssträckan via en TV-monitor. Servisledningar registreras och öppnas efter renoveringen med en så kallad cutter som är ett robotverktyg som användes till sticköppningar.

flexibelt-foder-som-visa-dimmitions-byte

2. Lösplastmetoden

Även kallad sprutrelining

När vi spraylinar går vi in med en sprutreliningmaskin som har ett roterande munstycke, samt en kamera. Genom det roterande munstycket slungas det ut lösplast i ett jämt tempo samtidigt som teknikern sakta och metodiskt arbetar sig igenom röret med maskinen. Ett Kameran hjälper reliningsteknikern att ha kontroll så att lösplasten hamnar på alla rörets ytor och blir heltäckande. Här är det väldigt viktigt att teknikern har god kunskap och vana vid framförandet av maskinen då det är flödet på lösplasten och hastigheten på det roterande munstycket samt själva framförandet genom röret som måste stämma för att plastlagret skall bli jämnt.

I många fall så krävs det en kombination av Liner och lösplast, den så kallade Hybridtekniken. | Relining Skåne |

spery-metod spery-motoden-efter-1-lag

3. En kombination av flera tekniker

Denna teknik passar sig väl när du har såväl stora som små rör som skall relinas. Här går vi först in med strumpan som du kan läsa mer om vid Long Line. Efter att strumpan har härdat går vi in och fräser upp eventuella stick för att i sin tur sätta grenförstärkare där.

När detta är gjort sprutrelinas sedan de mindre rören.

Vanligast är att man utför denna form av Hybridteknik vid renovering av varierande storlekar av rör. Där man till exempel i första hand sätter strömpa i stammar och sedan sprutrelinar upp i avloppsrör som går fram till toalett, golvbrunnar eller köksavlopp. | Relining Skåne |

4. Bisfinolfri & Epoxifri

I princip är det den samma metod som vanligt, för utan vi använda os av en plast-harts som inte innehåller Dissa miljö för styrande elementär i Produkterna. Det är en långt beder metod for våra miljö och arbetsmiljö att vi kan jobba med dissa produkter, Men det också en skön ting att som några av dom första i Sverige att kunna presentera detta produkt och vita om att vi kan utföra rörrenovering utan att gå på kompromiss med livslängder på det utförde relining samt våra miljö. Denna metod kan enkelt kombineras med alla andre kände metoder som vi jobbar med idag. | Relining Skåne |

Migab underhåller vatten- och avloppssystem i alla typer av fastigheter i hela södra Sverige. Vi riktar oss både till fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner. Vårt erbjudande sträcker sig från förebyggande arbete till jour för akuta uppdrag. Med välutrustade bilar och kompetenta medarbetare är vi snabba på plats – året runt, dygnet runt.