Vi är dem som skiljer på måsten och möjligheter.

Låt oss berätta hur Kontakta oss idag

Migab är ett innovativt företag som etablerades 1991. Vi arbetar bland annat med underhåll av spill- och dagvattenledningar som är förlagda i både mark och fastighet. Vidare med våra nya produktion av Bisfinolfria Epoxi samt helt Epoxifria liner till renovering av avlopp.

Vi är verksamma i hela södra Sverige och större dela av Danmark med huvudkontor i Malmö. En stor del av det att skulle renovera sina avlopp idag kan våra en stor och vansklig beslutning, är det ratt metod, är det den bästa för mig, Är det ratt pris, Är det i rätt tid, ja det kan komma många fråga i samband med en renovering, vi på Migab kan våra rådgivande för er i era våld av metod och utförande så det bliver en långsiktet lösning ni väljer till era projekt.

Vi hantera allt från fråga på telefon till större renoverings projekt / upphandlingar / samt försäkringskunder. Samt dokument filmning av tidigera utförde projekt.