Vi slutar aldrig att utvecklas.

Kompetenta och serviceinriktade Kontakta oss idag
I slutändan handlar allt om en duktig och serviceinriktad personal

Vi skulle kunna tala länge om vår vagnpark, referenser och visioner mm.

Men i slutändan handlar allt om personalen och det sätt dom jobba på Kompetent och serviceinriktad.

För oss handlar det om vem du som kund möter och vem du vill ge förtroendet att arbeta med just dina projekt och sedan rekommendera oss vidare.

Vår personal är skickliga yrkesmän med stor social kompetens! Samtliga anställda har ansvar för något i företaget. Genom att var och en axlar detta ansvar bygger vi upp gemenskapen i företaget och förtroende hos kunden. Vår verksamhet kännetecknas av ordning och reda och vi strävar efter att alltid göra rätt första gången och ständiga förbättringar genomsyrar alltid vår arbetsdag.

Kunskap är viktig för oss och vi pratar gärna om våra medarbetare som en ”bank”, men där kan man inte bara ”ta ut” utan man måste också ”sätta in”. Vi ger därför alla våra medarbetare möjlighet att kompetensutvecklas utifrån både sina egna förutsättningar och företagets behov och mål. Vi är noga med att alltid låta oss inspireras av andra människor, företag och organisationer.

Välkomna.

Vår Affärsidé

Vår affärsidé är att kombinera innovativt tänkande med ett fokuserat, serviceinriktat och kvalitativt arbetssätt för att på så sätt skapa förutsättningar för att vara kundens bästa val. Vi strävar alltid efter att på ett tidigt stadium komma in i kundens projekt, på så sätt kan vi fånga upp behov och önskemål. Detta ger oss möjlighet till att aktivt bidra med vår kompetens och erfarenhet.

Våra värderingar

För Migab är kunden alltid i fokus. Vi är framgångsrika tack vare våra kunder och medarbetare. Varje projekt är unikt och kunden ska alltid vara nöjd med resultatet. Vi arbetar alltid utifrån kundens speciella förutsättningar, behov och önskemål. Vi löser problem med vårt gedigna kunnande och välbeprövade tekniker. Migab består av oss som arbetar här och vårt sätt att vara.
Det är därför avgörande för hur vi uppfattas av våra kunder.

Ledare

Migab är marknadsledare på många sätt. Vi ska alltid leverera kvalitet in i minsta detalj.
Vi besitter en gedigen kunskap eftersom vi själva har utvecklat tekniker och ägnar oss åt omfattande teknikbevakning och utvecklingsarbete. Vi har alltid tillgång till bästa möjliga teknik och kan ständigt förbättra vårt arbetssätt. Som marknadsledare måste vi också vara ödmjuka.

Professionell

Migab är ett tryggt val som ska överträffa kundens förväntningar. Vi tar ansvar och håller hög kvalitet in i minsta detalj genom hela leveransen. Vi är lösningsorienterade och ärliga. Vi levererar kvalitet på kort och lång sikt. Och vi håller våra löften.

Migab är rankad med en trippel-A kreditrating (AAA), en hög värdering enligt Soliditet (Nordens ledande leverantör av kredit- och affärsinformation). Och ett kvitto på att Migab är en stabil och professionell partner både för kunder och leverantörer.

Vi som är på Migab är trevliga i alla våra kontakter med omvärlden. Vi är serviceinriktade, flexibla och kan hantera många olika situationer. Vi ger alltid ett pålitligt intryck.
Ledare

Migab är marknadsledare på många sätt. Vi ska alltid leverera kvalitet in i minsta detalj.
Vi besitter en gedigen kunskap eftersom vi själva har utvecklat tekniker och ägnar oss åt omfattande teknikbevakning och utvecklingsarbete. Vi har alltid tillgång till bästa möjliga teknik och kan ständigt förbättra vårt arbetssätt. Som marknadsledare måste vi också vara ödmjuka.

Professionell

Migab är ett tryggt val som ska överträffa kundens förväntningar. Vi tar ansvar och håller hög kvalitet in i minsta detalj genom hela leveransen. Vi är lösningsorienterade och ärliga. Vi levererar kvalitet på kort och lång sikt. Och vi håller våra löften.

Migab är rankad med en trippel-A kreditrating (AAA), en hög värdering enligt Soliditet (Nordens ledande leverantör av kredit- och affärsinformation). Och ett kvitto på att Migab är en stabil och professionell partner både för kunder och leverantörer.

Framtid

När det gäller miljö och framtid är det vår ambition att aktivt bidra till ett hållbart samhälle.
Vi har investerat i en vagnpark som minimerar miljöbelastningen. Ett exempel på detta är våra nya Epoxi utan Bisfinol samt en metod helt utan Epoxi allt för att minimera åtgången på Miljön.

Med vår nya metod har vi gett våra kunder ett helt nytt arbetssätt som är både mer effektivt och samtidigt mindre kostsamt på våra miljö.

Vi ser aldrig några problem utan bara möjligheter och vi ser fram mot att detta skall ge oss ett förtroende bland våra kunder och skapa partnerskap och nya långsiktigt samarbete.

Organisation

Vår personal är skickliga yrkesmän med stor social kompetens. Alla anställda har ansvar för något i företaget. Det är genom att axla detta ansvar som vi bygger upp vårt förtroende hos kunden. Vår verksamhet kännetecknas av ordning och reda in i minsta detalj. Vi strävar att alltid göra rätt första gången och ständiga förbättringar genomsyrar alltid vår arbetsdag.

Kunskap är viktigt för oss och vi pratar gärna om att våra medarbetare är som en ”bank”, men då kan man inte bara ”ta ut” utan man måste också ”sätta in”. Vi ger därför alla våra medarbetare möjlighet att kompetensutvecklas utifrån både sina egna och företagets behov och mål.

Vi är noga med att alltid låta oss inspireras av andra människor, företag och organisationer.