Ispropar eller tillfrysningar?

MIGAB har en effektiv & skonsam lösning. Kontakta oss idag
Ånga bort isproppar eller tillfrysningar

I Vintertid finns det risk att rören i en fastighet fryser. De mest utsatta rören är de som ligger längs en källarvägg eller bottenvåningens ytterväggar. Vattnet fryser lika lätt oavsett rörmaterial. Däremot kan plaströr tåla större påfrestningar innan de sprängs eftersom de är något elastiska.

För att tina upp en ispropp använder vi ånga som är super effektivt och skonsamt mod det material som är fryst.